Γλωσσάρι Ασφαλιστικών Ορων

Ασφάλιση αυτοκινήτουΑσφάλιση αυτοκινήτου

Παρακάτω παραθέτουμε ένα μικρό και σύντομο βοήθημα με τις έννοιες που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου.
*Σημείωση – Οι όροι από ασφαλιστική σε ασφαλιστική μπορεί να έχουν διαφορετική ερμηνεία. Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας για οποιαδήποτε απορία.

Ατύχημα οδηγού

Καλύπτει οποιονδήποτε οδηγό του οχήματος σε περίπτωση που υποστεί σωματική βλάβη εξαιτίας ατυχήματος. Προβλέπεται κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης ολικής και μόνιμης μερικής ανικανότητας και κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτει ζημιά θραύσης κρυστάλλων σε κρυστάλλινα τμήματα του αυτοκινήτου που είναι μόνιμα τοποθετημένα επάνω σε αυτό.

Νομική προστασία οχήματος και οδηγού

Καλύπτει την αμοιβή δικηγόρου, τις δικαστικές δαπάνες καθώς και δικαστικά έξοδα αντιδίκου στη περίπτωση που βαρύνουν με απόφαση τον ασφαλισμένο.

Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτεται το ασφαλισμένο όχημα για πυρκαγιά ή έκρηξη συνέπεια τρομοκρατικής ενέργειας μεμονωμένης ή μη

Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά

Καλύπτεται οποιοδήποτε ποσό είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο ασφαλισμένος προς τρίτους για υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων που θα προέρχονται από εκδήλωση πυρκαγιάς στο ασφαλισμένο όχημα.

Ολική κλοπή

Καλύπτεται το ασφαλισμένο όχημα στη περίπτωση που κλαπεί και δεν βρεθεί μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Μερική Κλοπή

Καλύπτεται το ασφαλισμένο όχημα σε περίπτωση που από αυτό αφαιρεθούν τμήματα ή εξαρτήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του οχήματος.

Κλοπή ΡάδιοCD

Καλύπτεται η κλοπή ραδιοcd μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου σε περίπτωση που κλαπεί.

Ζημιές κατά τη Διάρρηξη

Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη προσπάθεια διάρρηξης της καμπίνας των επιβατών.

Καιρικά Φαινόμενα

Ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα που οφείλεται σε πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο.

Χαλάζι

Ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα που οφείλεται αποκλειστικά από χαλάζι.

Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα

Αποζημίωση για υλικές ζημίες σε περίπτωση υπαιτιότητας ανασφάλιστου οχήματος

Ίδιες Ζημίες

Καλύπτεται ζημιά στο ίδιο το όχημα προξενούμενη από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ή ανατροπή έστω και με ίδια υπαιτιότητα

Ενοικίαση αυτοκινήτου

Κάλυψη μέχρι ενός ποσού για έξοδα ενοικίασης οχήματος συνέπεια ιδίων ζημιών.

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες

Καλύπτονται ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα για κάθε μορφή διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Κακόβουλες βλάβες

Καλύπτεται το ασφαλισμένο όχημα για ζημιά οφειλόμενη σε βανδαλισμό ή δολιοφθορά.